Materijali za 4. razred

Na ovoj stranici ćete pronaći mnoštvo nastavnog materijala za učenike 4. razreda gimnazije, kao i za studente 1. godine tehničkih fakulteta

 

 

Link za folder: 4. razred. Tu imate sve dodatne materijale, kao i riješene i detaljno objašnjene sve zadatke iz Dakićeve zbirke:

https://drive.google.com/drive/folders/1HzZDmWLW2iWLsyw_S4IVl43mIldJy3kp?usp=sharing

 

 

Priprema za 2. školsku zadaću

Dragi maturanti,

Postavila sam u vaš folder 4.  razreda primjere zadataka za vježbu i pripremu za 2. pismenu zadaću. Provježbajte da dobro uradite pismeni i da ne bi dobili na dar ovu Coca-colu ! 😀

 

Za ulazak u folder, podsjetimo se, link je: 

https://drive.google.com/open?id=0B5lh1TDdNvjvcnlTYVczQVFxZUk

 a direktni link za datoteku je: 

https://drive.google.com/open?id=1v7JvF31Q5wILpWGzkHbDYdsjrt0ZnIOj

 

Ako ne možete pročitati kompletan tekst, morate datoteku spremiti na računalo.

Sretno!

Vaša prof. Beata

 

Priprema za kontrolni rad - Aritmetički niz

Na linku ispod imate primjere zadataka za pripremu kontrolnog rada iz aritmetičkog niza:

https://drive.google.com/file/d/1t9GTaKSlFu5o4rEQLBtH-KWGD3mYO4Rt/view?usp=sharing

 

Primjer 1. pismene zadaće

Dragi maturanti,

Ovo ispod je primjer 1. pismene zadaće. Provježbajte slične zadatke.

S R E T N O ! ! !

Detaljno riješeni zadaci iz kompleksnih brojeva

Na ovom linku imate detaljna rješenja svih zadataka iz kompleksnih brojeva:

https://drive.google.com/open?id=1bJVhd77GiowVqDCkfm_z6pWsJpSA9pQQ

Sretan rad!

Primjer zadataka iz kontrolnog rada

Dragi moji đaci!

Na ovom linku https://drive.google.com/open?id=1SBdwtN7UDK_hasTjv6nvG-zGeXN7kUQQ

naći ćete primjere zadataka za 1, kontrolni rad. Prevježbajte ih. Ako se zadaci ne vide u potpunosti, prvo ih "skinite" na disk pa otvorite.

Za one kojima je potrebna dodatna pomoć, imat ćemo dopunsku nastavu u utorak, 11:35.

Sretno!

Link za zadatke iz matematičke indukcije

Na linku ispod imate dosta urađenih zadataka iz matematičke indukcije.  Ako ih provježbate, sigurno više nećete imati problema sa rješavanjem sličnih zadataka. Sretno!

https://drive.google.com/open?id=0B5lh1TDdNvjvR3FRUVVCdWM3SFE

 

Link za rješenja zadataka iz zbirke-Matematička indukcija

Riješeni zadatci iz binomnog poučka iz Dakićeve zbirke

Na linku ispod naći ćete detaljno riješene sve zadatke iz binomnog poučka  iz Dakićeve zbirke:

https://drive.google.com/open?id=0B5lh1TDdNvjvOFBMR3dHS3NxYlU

 Na vama je samo da ih provježbate i usvojite. 🙂

Prijedlozi funkcija za kontrolni

U folderu 4. razreda: https://drive.google.com/open?id=0B5lh1TDdNvjvcnlTYVczQVFxZUk

nalazi se datoteka "Prijedlozi funkcija za test". Datoteku prvo snimite na računalo, da bi vidjeli kompletan tekst.

Provježbajte, jer takvi zadatci će biti na testu.

Priprema za 3. pismenu zadaću

Dragi maturanti,

U vašoj mapi 4. razreda imate novu mapu LIMESI I DERIVACIJE, gdje ima dosta urađenih zadataka, pa ih provježbajte. Takođe sam napravila izbor potencijalnih zadataka za 3. pismenu, koji se takođe nalazi u mapi 4. razreda, pod nazivom Zadaci za pripremu 3. pismene zadaće. Zadaci će biti slični zadacima iz kontrolnog rada, samo što će još biti a limesi koji nisu bili u kontrolnom radu i derivacije. Ako ne vidite tekst zadataka, prvo izvršite download datoteke.

Provježbajte.

Sretno!!!!!

Zadaci sa limesima

Zadatke sa limesima naći ćete u vašem folderu za 4. razred:

https://drive.google.com/open?id=0B5lh1TDdNvjvcnlTYVczQVFxZUk

Provježbajte one limese koje smo učili ( neki se rade kasnije, a neki su sa fakulteta ) i sigurno će vam se višestruko isplatiti.

Primjeri kontrolnog rada i zadaci za vježbu

Klikom na link  https://drive.google.com/open?id=0B5lh1TDdNvjvcnlTYVczQVFxZUk

ulazite u folder 4. razred, u kojem imate sve dosadašnje materijale i novi  folder Priprema za kontrolni rad. Tu imate primjere kontrolnog rada i dodatne zadatke za vježbu iz Dakićeve zbirke pismenih ispita. Iz tih primjera vježbajte samo zadatke iz gradiva koje smo radili, a ostalo će se tek raditi.

Puno uspjeha na kontrolnom radu!  🙂👍

Primjer funkcije sa kosom i horizontalnom asimptotom.

Primjer funkcije sa 2 vertikalne i 1 horizontalnom asimptotom.

Primjer funkcije sa dvije vertikalne i 1 horizontalnom asimptotom.

Sljedećih 6 slika predstavljaju grafove funkcija, a potpuno ispitan tijek funkcija možete provjeriti na linku: http://polj.uns.ac.rs/~matematika/10-11-vzb-grafici.pdf

 

Graf funkcije - Primjer1

Graf funkcije - Primjer2

Graf funkcije - Primjer3

Graf funkcije - Primjer4

Graf funkcije - Primjer5

Graf funkcije - Primjer6

Rješenja zadataka iznad

Rješenja zadataka iznad, možete pronaći ovdje: 

http://ff.unze.ba/nabokov/za_vjezbu/01_Matematika_Ekonomski_fakultet/Matematika%20rjesenja%20108%20zadataka%20Ekonomski%20fakultet.pdf

a takođe možete koristiti i program za crtanje grafova:  http://lavica.fesb.hr/netplot/enter_x.html

 

 

I ovo su primjeri funkcija koje mogu doći u obzir za pismenu zadaću.

Još jedan izbor funkcija za vježbu.

Mnogo materijala iz funkcija-link

Na ovom linku pronaći ćete mnogo materijala iz funkcija: 

https://1drv.ms/f/s!Am4KIwMK-lXsggAQlVTJiwyVXwrN