Materijali za 2. razred

Ovdje će učenici drugih razreda pronaći veliki broj urađenih zadataka, dodatne materijale za bolje i lakše savladavanje gradiva kao i proširivanje znanja, linkove na korisne materijale i sl.

 Za ulazak u folder "2.razred"  kliknite na sljedeći link:

https://drive.google.com/drive/folders/1A1uF12j0LhPjhPTa7ZXGptn3elX59QoG?usp=sharing

 

 

Priprema za popravni ispit

Na ovom linku nalaze se zadaci za pripremu popravnog ispita. Zadatke iz stereometrije ( geometrijska tijela) ne treba preradjivati. 

https://1drv.ms/f/s!Am4KIwMK-lXsgmXB58BxClEMmke4

 

Prezentacija: Primjena trigonometrije pravokutnog trokuta

Prezentaciju možete pronaći u vašem folderu 2. razreda, ili direktno klikom na link: 

https://drive.google.com/open?id=1bIAEUgoODckg_oH4gmUa6He5kRUVBCSj

 

Primjer pismene zadaće

Ovo je samo orjentacioni primjer pismene zadaće.

Zadaci iz trigonometrijskih identiteta za domaću zadaću i vježbu

Dragi đaci,

U vašoj mapi 2. razreda  pronaći ćete mapu Trigonometrija, u koju sam postavila zadatke za vježbanje i domaću zadaću. Uradite one zadatke koje budete znali, a ostale ćemo rješavati u školi.

 16.5.

Dodana su još dva lista sa 6 urađenih zadataka, pa ih provježbajte.

Prezentacija "Primjene kvadratnih funkcija i jednadžbi"

Klikom na  sljedeći link, otvarate prezentaciju "Primjene kvadratnih funkcija i jednadžbi":

https://prezi.com/nmgqcxywnl99/primjene-kvadratnih-funkcija-i-jednadzbi/

 Ukoliko ne mognete otvoriti prezentaciju, tekstovi zadataka su ispod, a uradite bar 4 za domaću zadaću: 

 

1. Površina slike na platnu u kinu proporcionalna je kvadratu udaljenosti

 projektora od platna. Kada je projektor udaljen 12 , površina slike je 11.52  .

a) Kolika je površina slike ako je projektor udaljen 40 ?

b) Kolika je udaljenost projektora ako je provršina slike 60  ? 

2. Duljina Zelenog zagrebačkog mosta pod paraboličnim lukom iznosi 135 m, a visina najviše točke iznad tračnica je 15m. Ako je luk na mostu oblika parabole, koja je jednadžba te parabole.

3. Ako se iz kola struje odstrani otpor od 1 oma, jačina struje poraste za 5 ampera. Koliki je bio otpor u kolu na početku?

4. Ivica je kupio ogradu dužine 64 m za cvijetnjak pravokutnog oblika najveće površine. Koje su dimenzije tog cvijetnjaka i kolika mu je površina?

5. Snagom svojih motora brod se kreće brzinom 45 km/h. Rastojanje od 495 km brod pređe dva puta: prvi puta uzvodno, drugi puta nizvodno. Krećući se uzvodno trebalo mu je dva sata više nego kada se kretao nizvodno. Kolika je brzina kretanja vode u rijeci?

6. Bazen se napuni sa dvije cijevi za 6 sati. Bazen bi se napunio za 5 sati duže ako bi se punio samo sa užom cijevi, nego samo sa širom cijevi. Za koliko sati može uža cijev napuniti bazen? 

7. Padobranac je iskočio na visini od 3600 m. Želi li meko prizemljiti mora najmanje na visini od 1650 m povući ručicu padobrana. Nakon koliko vremena padobranac može najkasnije povući ručicu padobrana? 

8.  Funkcija dobiti D za prozvodnju kobasica zadana je formulom D=-1,6 p^2+80,16p-158, gdje je p cijena kobasica po 1 kg.  Za koju cijenu će se postići najveća dobit i koliko ona iznosi?

 

Link za prezentaciju Kvadratne funkcije

Prezentacije o kvadratnoj funkciji nalaze se u vašem folderu 2. razreda, tj. na linku: 

https://drive.google.com/drive/folders/18H_ULPhXTKrXS-36TZvwR9cziYOYFQD6?usp=sharing

 

 

Primjer kontrolnog rada iz korijena i nepotpune kvadratne jednadžbe

Na ovom linku imate orijentacioni primjer kontrolnog rada. Na kontrolnom mogu biti slični zadaci, što ne znači da neće biti i ostali zadaci iz vaše bilježnice i zbirke.

https://drive.google.com/open?id=1ZxHvKU_ZD3qX-0E5FWDOivLvvGavr3jm

Ako ne možete pročitati podatke iz datoteke, izvršite prvo download datoteke.

Želim vam puno uspjeha u vježbanju i na kontrolnom radu.

👍

 

Za one koji ne mogu otvoriti datoteku, evo primjer kontrolnog rada.

Link za zadatke iz korijena i potencija

Zadaci za pripremu kontrolnog rada iz sličnosti

Dragi moji učenici,

Ispod ovog teksta imate 4 primjera prvog kontrolnog rada. Provježbajte te zadatke i sigurno nećete imati problema na kontrolnom. Naravno, sve što se radilo na satu, takođe može biti na kontrolnom ( omjeri površina, visina,... sličnih trokuta, i zadaci iz Dakićeve zbirke).

Sretno!  🙂  👍

Sličnost - Zbirka Dakić , Elezović

Na linku https://drive.google.com/open?id=0B5lh1TDdNvjvbkx2OW4yZWZzS2s

nalaze se prezentacije iz sličnosti koje su napravili učenici Ivan Mijić (2.a) i Josip Vuković (2.c). 

Kao što smo se dogovorili, prepisati u bilježnicu stavove i sve što je važno, pa preraditi zadatke za zadaću.

Sličnost trokuta

Na linku https://drive.google.com/open?id=0B5lh1TDdNvjvbkx2OW4yZWZzS2s

nalaze se prezentacije iz sličnosti koje su napravili učenici Ivan Mijić (2.a) i Josip Vuković (2.c). 

Kao što smo se dogovorili, prepisati u bilježnicu stavove i sve što je važno, pa preraditi zadatke za zadaću.

Logaritamske jednadžbe

Logaritamske jednadžbe

Logaritamske jednadžbe, nejednadžbe i sustavi

Primjer kontrolnog iz logaritama i eksponencijalnih jedn. i nejedn. - grupa A

Primjer kontrolnog iz logaritama i eksponencijalnih jedn. i nejedn. - grupa B

Logaritamska križaljka - Kao što sam rekla svojim učenicima, tko riješi ovu križaljku, nikada više neće imati problema sa logaritmima. To je najljepša križaljka koju sam u svom životu riješila.

Oni učenici kojima je velika logaritamska križaljka preteška, neka prvo pokušaju riješiti ovu malu križaljku.

Vježbajte pravila logaritmiranja na lak i zabavan način. Ako pravilno riješite sve zadatke i rješenja unesete u križaljku, u svakom pravokutniku 3x2 trebaju biti upisani svi brojevi od 1 do 6.