Šala na račun matematičara

Egzistencijalni kvantifikator

Dokaz Pitagorinog poučka

Đacima je tako lakše pamtiti