Kako poboljšati vlastito učenje

Plan učenja

Planiranje i organiziranje

Čini li ti se ponekad da je dan prekratak za sve ono što trebaš učiniti i da bi bilo bolje da traje malo duže? Koliko duže? Misliš da je u tome problem? Istina je ovakva: Dan traje 24 sata i to bi trebalo biti sasvim dovoljno za sve naše aktivnosti ako smo dovoljno pametni da se znamo izorganizirati.  Moraš si napraviti plan učenja:

TJEDNI I DNEVNI PLAN.  Lako je stići sve što naumiš ako slijediš svoj dnevni raspored. Prvo upiši sve svoje svakodnevne obvezne aktivnosti (satove u školi, nogometne treninge, satove u glazbenoj školi). Zatim ostavi vrijeme za učenje i domaću zadaću. Dodaj svoje dnevne aktivnosti (obroke, spavanje, kućne poslove). Upiši svoje osobno vrijeme (TV, igra, odmaranje). 

Mnogi ljudi odlažu obveze s razlogom. Možda je ono što trebaju obaviti preteško ili im je previše stresno. Koji god razlog bio, odgađanje može postati loša navika. Najbolji je lijek jednostavno se prihvatiti posla i obaviti ga.

Spremni?

Od tebe se očekuje da se prvo odmoriš i nešto pojedeš kako bi mogla/mogao prionuti na posao.  Kad to obaviš, uzimaš svoj unaprijed pripremljeni dnevni plan učenja i krećeš!

Slijede koraci pri učenju.

1. KORAK • Preleti kroz tekst.

Pročitaj naslove, podnaslove, pregledaj slike, tablice, grafikone. Važno je da dobiješ uvid u ono što te čeka.

2. KORAK • Pročitaj tekst.

Pročitaj tekst više puta i pri tome podcrtavaj (ako se radi o tvojoj knjizi koju ne moraš vratiti na kraju godine), radi bilješke i sažetke. Označi nove riječi i glavne misli, pronađi glavnu ideju u svakom odlomku i svojim riječima napiši kratku verziju pročitanog.

3. KORAK • Ponovi svojim riječima.

Ponovi svojim riječima bez gledanja u knjigu.

4. KORAK • Ponovno pročitaj.

5. KORAK • I prije učenja novog gradiva, i poslije, i uvijek i stalno PONAVLJAJ, PONAVLJAJ, PONAVLJAJ!

Koliko god si nešto izvrsno naučio/la  zaboravit ćeš ako nećeš ponavljati!

 

Savjeti za aktivno učenje

7 najčešćih pogrešaka u učenju

Pravila za uspješno učenje

3 ključa iskustvenog učenja