Pronađi odgovarajući par

Testirajte vašu memoriju. Vidjet ćete koliko brzo možete pronaći odgovarajuće parove.