Riješite slagalicu

Da vidite sliku, pronađite odgovarajuće mjesto za svaki komadić slagalice. Sretno!