Riješi math puzzle

Pronađi odgovarajuće mjesto za svaki djelić math-puzzle. Vidjet ćeš koliko brzo možeš složiti sliku.