Pronađi odgovarajući par

Testiraj svoju memoriju. Pronađi odgovarajuće parove.