Otkrijte šta se nalazi na ovoj slici

Da bi vidjeli sliku, pronađite odgovarajuće mjesto za svaki djelić slagalice. Sretno!