Pitagora

Pitagora (582-496. p.n.e)

Mnogi učenici pitaju se ko izmisli ovo, ko izmisli ono…i što se mi sad s tim „smaramo“. Evo nešto o tom Pitagori koji, kako djeca kažu, nije imao šta da radi, pa je smišljao Pitagorinu teoremu da bi njima bila noćna mora nekoliko milenijuma kasnije….

Pitagora je starogrčki matematičar. Rođen je na grčkom otoku Samosu kao sin bogatog trgovca. Zahvaljujući tome, Pitagora je dosta putovao i sretao se sa mnogim misliocima, koji su ga podučavali filozofiji i nauci. Oni su savjetovali Pitagoru da otputuje u Egipat i tamo uči o matematici i astronomiji, što je ovaj i učinio. Kad se vratio sa svog putovanja po Egiptu, otišao je na jug Italije u mjesto Kroton.

U  gradu Krotonu (današnja Crotona) ustanovio je matematičku školu u kojoj su se učenici pridržavali strogih pravila škole. Sa svojim učenicima Pitagora je raspravljao o životu, matematici, astronomiji, brojevima…Pitagora je tvrdio da se cio univerzum može opisati i objasniti brojevima.

Školu danas nazivamo Pitagorejskom školom, a njegove sljedbenike Pitagorejcima.
Pitagora je proučavao svojstva prirodnih brojeva koja su i dan danas poznata, kao na primjer parni i neparni brojevi, savršeni brojevi itd.
Po njemu, svaki broj ima čak i svoje osobine: muški i ženski, savršen ili nepotpun, lijep ili ružan. Postojao je i najbolji od svih brojeva: broj 10, kojeg su prepoznali kao zbroj prva četiri prirodna broja
(1 + 2 + 3 + 4 = 10).
Pitagora je zaključio da je zbroj kutova u trokutu 180 stupnjeva.
Naravno, mi danas pamtimo Pitagoru po poznatoj Pitagorinoj teoremi.
Pitagorina teorema je jedna od osnovnih i najznačajnijih matematičkih teorema koja ima široku primjenu.

” Kvadrat nad hipotenuzom jednak je zbroju kvadrata nad katetama.”

Питагорино дрво је равански фрактал конструисан помоћу квадрата. Добио је име по Питагори зато што свака тројка суседних квадрата својим заједничким теменима одређује правоугли троугао.