Zanimljivosti o broju π

Pi ili π je matematička konstanta, danas široko primjenjivana u matematici i fizici. Njena 
približna vrijednost je 3,14159, a definira se kao odnos opsega i promjera kruga ili kao 
odnos površina kruga i kvadrata nad njegovim polumjerom. Pi je takođe poznat i kao 
Arhimedova konstanta (ne treba je miješati sa Arhimedovim brojem) ili Ludolfov broj. U 
praksi se bilježi malim grčkim slovom π a pravilno je pisati i pi. Oznaka 
za broj pi potječe od grčke riječi perimetar (περίμετρος). Iako je poznato da Pi postoji već 4000 godina i koristili su ga još Babilonci, tek je 1706. grčko slovo π odabrano kao simbol ovog broja. Učinio je to engleski matematičar William Jones, a popularizirao ga je Leonard Euler 1737. godine.

Numerička vrijednost broja pi zaokružena na 64 decimalna mjesta je:

π ≈ 3,141592653589793238462643383279502884197169399375 1058209749445923

Pi je iracionalan broj, što znači da se njegova vrijednost ne može izraziti preko razlomaka. 
Zbog toga njegov decimalni zapis nema kraja i nije periodičan.

Slavi se svjetski Dan broja π

Svjetski dan broja Pi ( Pi dan ) se u matematičkom svijetu slavi svakog 14. ožujka, jer ako pišemo datum u obliku m.dd tada je to najjednostavnija aproksimacija broja Pi : 3.14. 
Trenutak u toku dana koji je posebno značajan je u 1 sat i 59 minuta (ili ujutro ili popodne) jer tada broj Pi izgleda ovako: 3.14 1 59 što je približno broju  u 5 znamenki. 
Ipak, igrajući se brojkama dolazimo do najboljeg dana koji objašnjava broj Pi, a to je: Ožujak 14., 1592.g. u 6 sati i 53 minute i 59 sekundi (3,14159265359...),
odnosno to bi mogao biti i jedan dan u budućnosti koji glasi: 3141.g. mjesec svibanj, dan 9. 2 sata 6 minuta 53 sekunde 59 stotinki sekunde. 
Još jedna važna poveznica sa  danom Pi je rođendan Alberta Einsteina, jednog od najvećih fizičara i matematičara svih vremena. 14.03. odnosno 3.14 oblik je datuma u Europi pa ga u novije vrijeme matematičari i fizičari kao takvog obilježavaju. 

 

Prvi koji je odlučio proslaviti dan broja pi bio je fizičar Larry Shaw, 1988. Sa svojim je kolegama promarširao kružnom dvoranom u muzeju Exploratorium u San Franciscu, nakon čega su jeli voćne torte. Kasnijih su godina jeli i pizze, a jedino što je bilo bitno pri odabiru jela jest da je porcija okruglog oblika. Jednom godišnje ljudi s ovim neobičnim hobijem nalaze se 14. marta u Massachussetsu kako bi si čestitali "Dan Pi" te raspravljali, recitirali,  jeli pite i nosili nakit s tematikom broja broja Pi koji je njihova strast.
Ako ih upitate zašto, odgovorit će vam da je to zbog ljepote broja koji naoko traje beskonačno i nema primjetni uzorak ili zbog gimnastike za mozak kada pamte i uče taj broj napamet.
Jedan od zaljubljenika bez prestanka je recitirao Pi na 100.000 decimala i za to mu je trebalo 16 sati, dok je drugom trebalo dvije godine da nauči 12.000 znamenki. 
Zaljubljenici u ovaj mistični broj čak su pisali i pjesme u kojima slave ljepotu broja, a dužina svake riječi u pjesmi odgovara decimalama broja Pi .

Koliko ima decimala?

Računala su izračunala Pi na 2,7 trilijuna decimala, pokušavajući otkriti misterij broja koji još uvijek fascinira matematičare. 

Kompjuterski stručnjak Fabrice Bellard je izračunao 2,7 trilionitu decimalnu znamenku broja π i tako oborio dosadašnji rekord za 126 milijardi decimalnih mesta. Za ovaj poduhvat mu je trebao 131 dan.

Prethodni rekord je postavio Daisuke Takahashi (Tsukuba univerzitet, Japan) u kolovozu 
2009. godine za što mu je trebalo 29 sati. Koristio je superračunar koji je 2000 puta brži 
od Bellard-ovog kućnog računara.

"Svoju prvu knjigu o broju π sam napisao sa 14 godina i od tad sam napredovao rušeći 
različite računske rekorde. Ipak, za sam broj π nisam posebno zainteresiran premda 
aritmetika preciznosti velikih brojeva ima veoma malo praktične primjene. Dosta 
interesantniji je korišteni algoritam izračunavanja koji može imati primjenu i u nekim 
drugim oblastima", rekao je Bellard koji planira da objavi verziju svog računskog programa.

U svom članku Ivars Peterson kaže kako je i sam Njutn izračunavao znamenke broja π, 
potrošio dosta vremena koristeći formule do kojih je samostalno došao kako bi izračunao 
još dodatnih nekoliko znamenaka. Broj π ima točno određenu sekvencu znamenaka i ako vam računar ne radi besprijekorno neki od dobijenih brojeva će biti pogrešni".
 
"Uvijek postoji netko ko zna više znamenki od vas. Mislim da je osnovna ideja da slavimo ono što jesmo", rekao je jedan od uzvanika na proslavi svjetskog dana broja Pi.