Zanimljivi zadaci

Feb. 12, 2017

Ovaj zadatak nije znalo riješiti 96% najboljih učenika matematike, možete li vi?

Zadatak je 1995. godine kreiralo Međunarodno udruženje za procjenu dostignuća u obrazovanju (IEA) kako bi testiralo najbolje učenike u 16 zemalja širom svijeta. 

Zadatak je stvoren specifično za maturante, koji su pohađali dodatnu nastavu iz matematike. 

IEA je kasnije obajvila da nijedan zadatak nije toliko namučio učenike kao ovaj. 

"Za učenike u svim zemljama sudionicama ovaj je problem bio vrlo težeak", navodi se u IEA-inom Trećem međunarodnom izvještaju o matematici i fizici. 

"Samo 10% učenika, u prosjeku, dalo je potpuno ispravni odgovor, a još 2%, u prosjeku, djelomično točan. Učenici iz Švedske prošli su najbolje, s 24% potpunih i točnih odgovora. U Sjedinjenim Američkim Državama samo 4% učenika bilo je u stanju pružiti cjelovito rješenje", navodi IEA i dodaje da ni, kao i u slučaju Cheryl i njezinog rođendana, za rješenje ovog zadatka nije potrebno poznavanje napredne matematike. 

A zadatak glasi ovako: 

Žica je simetrično namotana oko ravne šipke kružnog presjeka. Žica ide točno četiri puta oko šipke. Opseg šipke je četiri, a dužina 12 centimetara. 

Koliko je dugačka žica koja je namotana oko šipke? 

Možete li riješiti ovaj "jednostavni" zadatak?   Uvjerena sam da to vi MOŽETE!

Nov. 26, 2016

Koliko iznosi površina crveno obojene oblasti na slici?

Nov. 25, 2016

Kod skiciranja iz Ninje Turtles, počelo se sa zelenim krugom promjera 2, a zatim se dodala plava traka preko očiju. Kružnim lukovima plave trake odgovara središnji kut od 60 stupnjeva i 2 trokuta da popune prazninu. Na kraju, dodale su se oči promjera 1. Koliko iznosi površina plave trake? 

Nov. 25, 2016

Koliko iznosi opseg polukruga polumjera 7? Koristi da je PI približno 22/7.

Nov. 25, 2016

Koje osjenčano područje ima veću površinu? Na prvoj ili na drugoj slici? Svi mali krugovi su iste veličine.