Nov. 25, 2016

Krug i njegovi dijelovi

Koji od ovih likova ima površinu različitu od ostalih likova? A) Krug promjera 2,  B) Četiri kruga promjera 1,  C) Polukrug promjera 3,  ili  D) Jedna četvrtina kruga promjera 4.