Nov. 25, 2016

Ninja Turtles

Kod skiciranja iz Ninje Turtles, počelo se sa zelenim krugom promjera 2, a zatim se dodala plava traka preko očiju. Kružnim lukovima plave trake odgovara središnji kut od 60 stupnjeva i 2 trokuta da popune prazninu. Na kraju, dodale su se oči promjera 1. Koliko iznosi površina plave trake?