Mozgalica sa slovima i brojkama

Izračunajte vrijednost A, B, C i D! Samo najbolji će uspjeti za manje od 30 sekundi! Da li ste među njima?

 

Rješenje napišite u komentarima.

Škrinje sa zlatnicima i srebrnjacima

Pred vama su tri škrinje označene sa A : 100 zlatnika, B: 50 zlatnika i 50 srebrnjaka i C: 100 srebrnjaka, kao što je prikazano.

Rečeno vam je da su sve naljepnice pogrešno postavljene, tako da one označavaju sadržaj jedne od preostalih škrinja. Da vam se pomogne odrediti koja škrinja sadrži 100 zlatnika, dozvoljeno vam je da odaberete slučajnu kovanicu iz škrinje po vašem izboru.

Iz koje škrinje bi trebalo odabrati kovanicu?

Napomena: odabir jedne kovanice treba biti samo uzorak da se odredi gdje je 100 zlatnika; kovanica koju ste odabrali ne mora nužno biti iz škrinje sa 100 zlatnika.

Škrinje sa blagom

U sobi su tri škrinje. Zna se da je blago bar u jednoj škrinji, a ako u škrinji nije blago, ona sadrži smrtonosni otrov.

Na svakoj škrinji stoji poruka, ali sve poruke su lažne.

Lijeva škrinja: "Blago je u srednjoj škrinji."
Srednja škrinja: "Sve škrinje sadrže blago."
Desna škrinja: "Samo jedna od tih škrinja sadrži blago."
Koja škrinja sadrži blago?

Znamenke u kvadratima

Da li je moguće smjestiti različite znamenke (0 to 9) u kvadrate tako da 4 jednakosti budu točne? 

Primjedba: Ne mogu biti uzete sve znamenke, jer ima 8 kvadrata, a 10 znamenki.

Izračunati umnožak

Evo jedan zadaćić za rješavanje. Zamislimo da svakom broju abecede dodijelimo brojčanu vrijednost. Uzet ćemo slova engleske abecede, da se ne bi patili s onim kvačicama i duplim slovima. Dakle, engleska abeceda ima dvadeset i šest slova i svakom od njih dodijelimo brojčanu vrijednost mjesta na kojem se nalazi u abecedi: A=1, B=2, C=3 ... Y=25, Z=26. Konstruirajmo umnožak razlika, ovako:

(A-X) x (B-X) x (C-X) x (D-X) ...itd...  (Z-X)

Izračunajte vrijednost ovog umnoška. Don't panic, uopće nije teško kako izgleda na prvi pogled.

Parni-neparni brojevi

Može li jedan paran broj podijeljen sa drugim parnim brojem i pomnožen sa trećim parnim brojem ikada biti jednak neparnom broju?

Ako je odgovor "DA", nađi 3 broja za koja to vrijedi, a ako je "NE", objasni zašto.