Matematičke razbibrige

Apr. 12, 2017

Čovjek mora preko rijeke prevesti vuka, kozu i kupus. U čamac se može smjestiti samo čovjek, a s njim ili vuk, ili koza, ili kupus. Ali ako ostavi vuka s kozom, tada će vuk pojesti kozu; ako ostavi kozu s kupusom, tada će koza pojesti kupus, a u prisustvu čovjeka «nitko nikog ne jede». Čovjek je uspio prevesti preko rijeke vuka, kozu i kupus. Kako je on to uradio ?

Apr. 12, 2017

Uprava zatvora dobila je naređenje da pomiluje jednog zatvorenika koji ispunjava uvjete za to. Međutim tri zatvorenika su ispunjavali uvjete podjednako i nisu znali kako da se odluče koga će pustiti. Jedan od njih je bio slijep, drugi je vidio na jedno oko, a treći je vidio normalno. Tada upravnik zatvora donese odluku da se pusti onaj zatvorenik koji točno odgovori na postavljeno pitanje. Rekao im je da on ima 5 šešira, od čega su 2 crvena i tri bijela. Šeširi su sklonjeni i zatvorenici ih ne vide. Svakom od zatvorenika će staviti na glavu po jedan tako da oni ne znaju koji im je šešir na glavi, ali mogu da vide šešire na glavama druge dvojice. Zatvor će moći da napusti onaj koji točno odgovori koji mu je šešir na glavi.

Prvo je pitao onog što dobro vidi i on je rekao da ne zna. Zatim je pitao onog što vidi na jedno oko i on je takođe odgovorio da ne zna…. Nakon toga upravnik bijesno reče: “Ništa od pomilovanja!”, međutim u tom trenutku slijepac reče: “Stanite, mene niste pitali”. Upravnik ga začuđeno pita: “Kako ćeš ti slijep znati kad ova dvojica koji vide nisu znali?”. Međutim slijepac je znao koji mu je šešir na glavi i pušten je iz zatvora. Kako je znao?

Apr. 12, 2017

Kirurg treba da operira tri pacijenta koji su zaraženi sa 3 različite vrste virusa, a kirurg raspolaže samo sa dva para rukavica. Poznato je da pacijenti imaju različite vrste virusa, pa zbog toga kirurg ne smije da operira dva pacijenta istom stranom rukavice (može da izvrće rukavice između operacija).

Pored toga postoji mogućnost da je i sam kirurg zaražen nekim virusom, tako da strana rukavice koju on nosi može takođe biti zaražena. Na koji način kirurg može da operira pacijente da ih pritom ne zarazi drugim virusima?

Apr. 11, 2017

Penjući se prema vrhu planine, ljubitelj prirode i dugogodišnji planinar Gorislav Šumić primijetio je kod starog bora kako mu se približava velika i bučna grupa ljudi, a bilo je tu i životinja. To su bile tri obitelji, u svakoj otac i majka s djecom. Prva je obitelj imala dvoje djece, djevojčicu i dječaka, druga dvostruko više djece, a treća toliko djece koliko prve dvije obitelji zajedno. Osim toga, svaka je obitelj vodila i svog kućnog ljubimca, mačku, psa i papigu. Koliko ih je to sve skupa bilo na putu prema vrhu?

Apr. 11, 2017

Adela, Biserka i Cvijeta skupljaju fotografije poznatih pjevača. Kad ih je Damir upitao koja je od njih najuspješnija skupljačica, nisu mu izravno odgovorile. Samo su rekle da Biserka i Cvijeta imaju dvostruko više fotografija od Adele, a Adela i Biserka trostruko više od Cvijete. Je li to dovoljno podataka da bi se moglo zaključiti koja djevojčica ima najviše fotografija?