Apr. 11, 2017

Fotografije

Adela, Biserka i Cvijeta skupljaju fotografije poznatih pjevača. Kad ih je Damir upitao koja je od njih najuspješnija skupljačica, nisu mu izravno odgovorile. Samo su rekle da Biserka i Cvijeta imaju dvostruko više fotografija od Adele, a Adela i Biserka trostruko više od Cvijete. Je li to dovoljno podataka da bi se moglo zaključiti koja djevojčica ima najviše fotografija?