Apr. 12, 2017

Kirurg

Kirurg treba da operira tri pacijenta koji su zaraženi sa 3 različite vrste virusa, a kirurg raspolaže samo sa dva para rukavica. Poznato je da pacijenti imaju različite vrste virusa, pa zbog toga kirurg ne smije da operira dva pacijenta istom stranom rukavice (može da izvrće rukavice između operacija).

Pored toga postoji mogućnost da je i sam kirurg zaražen nekim virusom, tako da strana rukavice koju on nosi može takođe biti zaražena. Na koji način kirurg može da operira pacijente da ih pritom ne zarazi drugim virusima?