Apr. 12, 2017

Zadatak iz VIII. stoljeća -Vuk, koza i kupus

Čovjek mora preko rijeke prevesti vuka, kozu i kupus. U čamac se može smjestiti samo čovjek, a s njim ili vuk, ili koza, ili kupus. Ali ako ostavi vuka s kozom, tada će vuk pojesti kozu; ako ostavi kozu s kupusom, tada će koza pojesti kupus, a u prisustvu čovjeka «nitko nikog ne jede». Čovjek je uspio prevesti preko rijeke vuka, kozu i kupus. Kako je on to uradio ?