Princ na bijelom konju

Princ je očajnički tragao za ljubavlju svog života. Na kraju ljeta nišao je na vještičju kolibu. Kako je bio iscrpljen, zamolio je vješticu da ga pusti da prenoći unutra. 

Dozvolila mu je i dala mu hrane i pića. Kada je sljedećeg dana krenuo dalje, vještica mu je dala poklon i rekla: "Jednoga dana divlja rijeka preprečit će ti put i na njoj neće biti mosta. Jedino što ćeš moći da uradiš jeste da je preplivaš. Na svu sreću, ova magična tunika će te zaštiti". 

Princ se zahvalio vještici i nastavio dalje. Nakon 100 dana i naći naišao je na rijeku iz vješticine priče. Nasuprot onome što je rekla, uspio je da je pređe bez pomoći magične tunike.  

Kako?

Ako nikako ne uspijevate riješiti ovu mozgalicu, pogledajte rješenje ispod:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rješenje

Princ je vješticu sreo u septembru. Na rijeku je naišao 100 dana nakon tog susreta. Tada je bila zima i rijeka je bila zaleđena. Zbog toga je lako mogao da je prepješači i stigne na drugu stranu.

Izvor: http://avaz.ba/zabava/mozgalice

 

Automobilska nesreća

Jedne noći automobil je udario pješaka i pobjegao. Policajac je vidio auto i tvrdio da je prekoračio dozvoljenu brzinu. Šest ljudi je vidjelo nesreću, ali su dali kontradiktorne izjave.

Prvi svjedok tvrdio je da je automobil bio plav i da je vozio muškarac. Drugi svjedok rekao je da je vozio brzo bez upaljenih farova. Treći svjedok je rekao da vozač nije vozio brzo i da je vidio tablice. 

Četvrti svjedok rekao je da je čovjek vozio Tojotu i da svjetla nisu bila upaljena. Peti svjedk tvrdio je da je auto vozila žena i da nije imao tablice. Šesti svjedok kaže da je auto bio siv i da je bio Ford u pitanju.

Policija je našla i auto i vozača, ali je samo jedan svjedok tačno svjedočio. Svi drugi su bili u pravu za jednu tvrnju, a za drugu nisu. 

Odgovorite na sljedeća pitanja: 

Koje marke je bio automobil? 

Da li je imao tablice? 

Da li su farovi bili uključeni ili ne? 

Da li je vozio brzo ili polako? 

Da li ga je vozila žena ili muškarac?

 Da li ste oštroumni da riješite ovu mozgalicu?  Ako vam to ne uspijeva, pogledajte rješenje ispod:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rješenje

U pitanju je Ford koji je vozila žena. Vozila je prebrzo i farovi su bili isključeni. Kako?

Jedan od svjedoka tvrdio je da je vozio prebrzo, a to je svjedočio i policajac. Također je i rekao da su farovi bili isključeni, a policajac je i to potvrdio. Izjave svjedoka o brzini i farovima bile su tačne, ali nisu bile tačne one o marki automobila. Samo je potrebno eliminirati one koje su bile netačne.

 Izvor: http://avaz.ba/zabava/mozgalice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test percepcije: Podijelite sliku na dva jednaka dijela

Opseg oba dijela mora biti jednak.

Na slici je neobičan mnogokutni geometrijski oblik, a vaš zadatak je da, koristeći logiku, pokušate povući liniju (ne nužno pravu) koja će ovaj mnogokut podijeliti na dva jednaka dijela.

 Rješenje je na dnu teksta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rješenje:

Farbanje ograde

Da bi  ofarbao  jednu ogradu, Mariju je potrebno  20 minuta, a Dariju za farbanje iste  ograde  je  potrebno 30 minuta. Koliko je  vremena potrebno za farbanje te ograde ako bi Dario i Mario radili zajedno?