Složeni likovi

Na ovoj stranici postavljat ću razne zadatke iz geometrije, vezane za opseg  ili površinu složenih likova. To neće biti standardni zadaci kao na redovitoj nastavi, nego će za njih trebati malo više razmišljanja, povezivanja činjenica i veza između zadanih elemenata, inventivnosti i kreativnosti. 

Učenici koji vole više geometriju, nego algebru, zaista će uživati u rješavanju ovih zadataka. Neki od tih zadataka će se moći riješiti vrlo lako, a za neke će trebati malo više razmišljanja i izračunavanja.

Željela bih da ostavite rješenja u komentarima.

Sretno!

Razlika površina

Ako X predstavlja površinu plavo obojenog trokuta, a Y crvenog, koliko iznosi razlika X - Y?

Površina pink obojenog lika

Površina zelenog lika

Izračunati površinu zeleno obojenog lika sa slike.

Opseg tri kruga

Izračunajte opseg tri kruga, ako je promjer najvećeg kruga jednak 20 cm.

Napišite odgovor u komentarima.

Aritmetička sredina opsega šesterokuta

Treba izračunati aritmetičku sredinu opsega većeg i manjeg šesterokuta i usporediti sa opsegom kruga.

Narandžasta površina

Izračunajte  sumu narandžasto obojenih površina sa slike desno.

Rezultat napišite u komentarima.

Cijevi i crvena traka

Izračunajte duljinu crvene trake koja omotava devet cijevi promjera D = 1 m.

Rješenje ostavite u komentarima.